Pályázatok

Gyöngyösi Állatkert energetikai fejlesztése c. projekt

A Gyöngyösi Állatkert Kft. energetikai felújítását határozta el 2017-ben. A beruházás célja az energiahatékonyság és az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a falazatok utólagos hőszigetelése, továbbá a fűtési rendszer korszerűsítésével, és megújuló energiaforrás hasznosításával kívánta elérni az energetikai költségeinek csökkenését.

A kis- és középvállalkozások épületenergetikai fejlesztéseinek megvalósítására kiírt felhívás alapján a Felhívás címe: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel.

A beruházás megkezdése előtt az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre:

1. Faelgázosító kazán beépítése:

2019. augusztusában megrendelésre került az ATMOS DC 32 típusú faelgázosító kazán. A meglévő gázkazán cserélve lesz ATMOS DC 32 faelgázosító kazánra, amelynél a meleg víz külön puffer tárolókban van tárolva. Melegvíz és a fűtési rendszert ellátó víz is külön van tárolva.

A beépítés megtörtént. Üzemelése folyamatos.

2. Épület hőszigetelése:

Az építési kivitelezői szerződés megkötésének dátuma: 2019.10.07. Munkaterület átadása: 2019. 10.14-én megtörtént. Munkálatok határidőre befejeződtek: 2019.11.30. A munkavégzés menete az építési naplóban került rögzítésre. A munka teljesítése a szerződés mellékletét képező költségvetés alapján készült el, a teljesítést a szakági műszaki ellenőr igazolta. A homlokzati felületekre ragasztással és mechanikai rögzítéssel 14 cm vastag kőzetgyapot került. Hálóerősítésű alapvakolat és színvakolat (vékonyvakolat) került felvitelre. Födémszerkezetek esetében az előkészítő helyiség feletti vasbeton födém található 15 cm vastag rendezetlen állapotú kőzetgyapot paplan szigetelés helyére 20 cm vastag URSA PURE 35 RN FIT hőszigetelés került. A napelemek elhelyezése előtt a tetőszerkezet megerősítése történt.

Az építési kivitelezését szakági műszaki ellenőr kísérte figyelemmel.

3. Napelem rendszer kiépítése:

A napelem rendszer kivitelezésre a Mátrasolár Hungary Kft-vel kötött kivitelező szerződést a Gyöngyösi Állatkert Kft. Ezt követően történt a bejelentés az elosztói engedélyezés felé az 50 kW-os rendszer kiépítésére.

A pályázat beadásakor az ÉMÁSZ nyilatkozott, elvi hozzájárulást adott a projekt megvalósulásához. A hálózati rendszer bővítésre szorult, így a kivitelezés egy évvel meghosszabbodott. 2019. december 17-én kialakításra került a mérőóra, a mögöttes hálózat. A trafó kiépítése következik a következő hónapokban.

Az Inverter SAJ Suntrio típusú, mely az elosztói engedélyes listájában megtalálható. A névleges teljesítmény 49,92 kW . A napelemek 135 db Longi Solar típusú LR6-60HPH 320W/LR4-60HPH 370 W monokristályos napelem, 49,95 kW-os beépített teljesítmény.

A napelem kivitelezés befejezésre került, a kivitelezői készre jelentés: 2020.11.28-án megtörtént. A kereskedelmi szerződés kötés és a hálózat használati szerződés 2020.11.29-én megtörtént. A próbaüzem elvégzésre került. A munkalap kiállításra került 2020.12.19-én.

Az napelem rendszer kivitelezését szakági műszaki ellenőr kísérte figyelemmel.

A beruházás befejezése után az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre: